Spiegels

Spiegels worden vaak als beeldspraak gebruikt in persoonlijke ontwikkeling.

Zoals Stef Bos zo mooi in één van zijn nummers verwoord: “Je komt jezelf altijd weer in de ander tegen”.

Een mooi voorbeeld uit mijn eigen ervaring is een conflict met een collega. De collega wilde dat ik mijn werk op een andere manier ging doen, de benadering ervoer ik als dwingend. Ik had hier last van (stress) en werd in mijn overlevingsmechanisme gedrukt. Samenwerken lukt dan niet erg goed meer, plezier in het werk wordt dan automatisch minder.

Om eruit te komen heb ik de situatie opgesteld om te zien wat het euvel was, het liefst wilde ik de collega natuurlijk veranderen of laten inzien dat hij fout zat. In de opstelling kwam naar voren dat ik deze situatie zelf van vroeger kende en als onveilig had bestempeld. Oplossing was het inzien van het mechanisme waarin ik vroeger terecht was gekomen. Na de opstelling ervoer ik het contact met de collega als veilig en kon ik weer samenwerken. Ook was er ruimte voor eigen inbreng in de samenwerking.

Overleven

We zitten vaak in een proces waar we vroeger als kind in zijn gestapt. Door herhaling wordt je overlevingsmechanisme een onderdeel van wie je bent, toen had je het nodig om te ‘overleven’, vaak ‘uit liefde’ voor het systeem, nu werkt het verstorend in contact met je omgeving.

Dit proces laten we zien in ons gedrag, wat we aan anderen vertellen, hoe we vinden dat de ander zou moeten leven (naar ons eigen beeld) en wat we dagelijks doen (waarin we vaak erkenning zoeken), hoe we ons beeld projecteren op elke situatie die we tegenkomen. Het beeld (over)leeft in ons.

Overleven gaat gepaard met angst wat stress veroorzaakt in ons lichaam om te kunnen vechten of vluchten. We gaan oppervlakkig ademen, verschillende organen krijgen minder bloed en andere weer meer. Korte termijn betekent dit dat je in staat bent om te vluchten, lange termijn stress zijn onze lichamelijke processen in rust verstoord met alle gevolgen van dien.

Aan het werk

Dit proces kun je ombuigen door het overlevingsmechanisme in te zien, ik gebruik hier zelf het liefst een opstelling voor. Eerst gaan we ontdekken door middel van beeld wat er van binnen speelt, welk overlevingsmechanisme kom je tegen en laat je zien. Vervolgens gaan we, in een veilige setting, met dit beeld aan de gang door dit op te stelling en met oefeningen verder uit te werken.

Creatief

Waarom zijn veel van onze workshops in een creatieve vorm? De oplossing zit hem niet in weten maar in voelen. Dus kom uit je hoofd, wees kwetsbaar en voel! Als je het hebt gevoeld is het opgeslagen in je systeem en weet je het voor altijd.

Wil je ook je spiegels (h)erkennen en meer innerlijke rust ervaren?  Twee dagen, all-inclusive, overnachten op Het Kleine Paradijs  met een klein groepje van max. 8 mensen. Samen gaan we in beeld brengen wat jou bezighoudt….

Stap te groot ? Elke laatste zondag van de maand is er een kennismaking met familie opstellingen, je hoeft hiervoor je familie niet mee te nemen, wel zelf aanwezig zijn.