ALGEMENE VOORWAARDEN Your Best Retreat.

Your Best Retreat hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf op een van onze locaties of bij het gebruik van een van onze aanvullende diensten.

 

Algemeen

 • Your Best Reteat staat in het handelsregister onder nummer 09129148
 • Your Best Retreat verhuurt locaties namens derden, zie voorwaarden “Verhuur Locaties”
 • Your Best Retreat organiseert Retreats, zie voorwaarden “Retreat”.
 • Your Best Retreat geeft individuele Coaching, zie voorwaarden “Individuele Coaching”.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Verhuur Locaties

 1. Algemeen
 • Your Best Retreat verhuurt locaties namens derden.
 • Verhuurder; Your Best Retreat treed op als verhuurder namens de locatie.
 • Huurder: Rechtsgeldig persoon of instantie die de huurovereenkomst heeft gesloten met Your Best Retreat.
 • Tijdens en na het verblijf gelden de algemene voorwaarden van de betreffende gehuurde locatie, op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. 
 • Algemene voorwaarden van onze thuisbasis Het Kleine Paradijs. (Deze voorwaarden gelden niet automatisch voor onze andere verhuur locaties)
 
 1. Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een locatie op Your Best Retreat worden geen extra kosten in rekening gebracht anders dan vermeld in de offerte of factuur.
 • De reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Your Best Retreat een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van de aanbetaling betaling.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 
 1. Betaling
 • De verhuur kosten dienen voor verblijf te worden voldaan.
 • Aanbetaling 15% over de verhuur kosten = boekingsbevestiging.
 • Bij aankomst op locatie dient de volledige betaling te zijn voldaan.
 • De tarieven vindt u terug in de factuur.
 • 4. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij no show betaalt de huurder het volledige vergoeding aan de Verhuurder.
 • Offertes zijn 2 weken geldig en kunnen kosteloos worden geannuleerd.
 • Tot 6 weken voor aankomst zijn de annuleringskosten 15% van de verhuur kosten.
 • Tot 1 maand voor aankomst zijn de annuleringskosten 50% van de verhuur kosten.
 • Tot 2 weken voor aankomst zijn de annuleringskosten 80% van de verhuur kosten.
 • Tot de dag voor aankomst zijn de annuleringskosten 100% van de verhuur kosten.
 • Bij annulering betaalt de contractant annuleringskosten aan de eigenaar.
 • Onze Retreats locaties vallen onder recreatief verhuur en worden belast met 9% BTW
 
Retreats
 • 5. Algemeen
 • Begeleider(s): de persoon of personen, die de retreat begeleiden.
 • Deelnemer: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de begeleider aanbiedt.
 
 • 6. Integriteit en privacy
 • De trainers van Your Best Retreat zijn ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
 • Geheimhouding trainer: Door de trainer(s) wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de Retreats of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer(s) of coach hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij het instituut.
 • Integriteit deelnemer: De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de opleiding, training, workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.Inschrijving.
 
 • 7. Reservering. bevestiging en Annulering
 • Bedenktijd: Nadat je je hebt ingeschreven voor een retreat, heb je recht op een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kunt je de inschrijving zonder opgaaf van reden via e-mail annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 dagen, of op het moment dat er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de diensten.
 • Annulering Retreat vanwege onvoorziene omstandigheden: Wanneer een activiteit in haar geheel niet kan doorgaan door ziekte of wegvallen van een trainer, vanwege te weinig deelnemers, of door andere onvoorziene omstandigheden (lockdown, natuurramp e.d.), dan zal Your Best Retreat een alternatieve datum aanbieden. Wanneer je niet kan op deze dag of dagen, dan zal het reeds betaalde bedrag binnen 3 weken worden teruggestort.
 • Annulering Retreat vanwege te weinig deelnemers: Wanneer een activiteit in haar geheel niet kan doorgaan vanwege te weinig deelnemers, zal Your Best Retreat dit binnen 2 weken voor aanvang van de Retreat aan de deelnemers via de e-mail doorgeven. Your Best Retreat zal een alternatieve datum aanbieden. Wanneer je niet kan op deze dag of dagen, dan zal het reeds betaalde bedrag binnen 3 weken worden teruggestort.
 • Annulering Retreat door deelnemer:  Wanneer een deelnemer vanwege onvoorziene omstandigheden dient te annuleren krijgt hij een voucher voor een nieuwe retreat. Een annulering dient altijd per e-mail / schriftelijk te gebeuren. Voucher worden alleen uitgereikt wanneer de deelnemer een verklaring kan overhandigen.
 
 • 8. Betaling
 • Je betaling moet binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de retreat, via mollie, stripe of via bankoverschrijving zijn voldaan. De betaling is tevens de garantie voor je retreat.
 • Wanneer je de Retreat tussentijds wil beëindigen, dan is geen restitutie mogelijk. 
 • Onze Retreats en individule Coaching vallen onder dienstverleningen en worden belast met 21% BTW

 • 9. Geschillen
 • Al onze coaches zijn aangesloten bij een erkend beroepsvereniging. Geschillen worden gemeld bij de beroepsvereniging en lopen via de bij deze organisatie geldende procedure.